Visie - HeartfulAtWork

Visie

De coach als secure base
Mensbeeld

  • Ieder mens is in staat om de regie te (her)vinden op datgene dat hem of haar belemmert
  • In iedere relatie (werk of privé) dient er een goede balans te zijn tussen geven en ontvangen
  • Ieder mens heeft in essentie de behoefte om gehecht en verbonden te zijn met secure bases
  • Ieder mens is in staat om het contact met het eigen hart te herstellen en op basis daarvan de eigen bronnen te (her)vinden om van daar uit te creëren
  • Ieder mens kan leren om het hier en nu bewust te ervaren en minder te oordelen over “goede” en “foute” ervaringen

Hierna beschrijf ik kort enkele basics van waaruit ik naar mensen heb leren kijken en waar ik vanuit coach.
Vanzelfsprekend zit er veel meer in de rugzak.

Regie nemen
In 2004 ontwikkelde ik een eenvoudig model voor coaching, het Regiemodel ©.

Regiemodel

De CONTEXT vraagt veel van ons: de organisatie waarvoor je werkt, je veeleisende leidinggevende, je collega’s of maten, je gezin en familie en niet in de laatste plaats: jijzelf. ROLLEN wisselen voortdurend en voor je het weet ben je geneigd tot ‘chronisch aanpassen’ en wordt je gegijzeld door (onbewuste) blokkades. Met teveel stress als resultaat. De IK is sluitpost van je energie geworden. Als je niet uitkijkt tenminste.
Regie nemen betekent ontdekken: wie ben ik op dit moment in mijn leven en hoe bepaal en begrens ik op grond daarvan hoe ik mijn rollen wil en kan invullen, in de contexten waarbinnen ik leef: REGIE nemen.
De derde stap is om de BALANS te vinden tussen verwachtingen (die er nu eenmaal zijn en blijven) en de eigen wens om dat te doen wat goed voor je is of waar je goed in bent. We onderzoeken samen waar je keuzevrijheid ligt en waar / hoe je deze zelfbewust kunt inzetten.

Stress: vriend of vijand?
Wij hebben geleerd ons te verzetten tegen pijn, verdriet en somberheid. Ergens bestaat het idee dat het onwelbevinden er níet mag zijn, dat het weg moet! En dús wordt het groter: wat (negatieve) aandacht krijgt, groeit.
Voor veel mensen is het leven zo vol, dat ze het gevoel krijgen geleefd te worden in plaats van te ‘leven’. Na een tijd ‘te zijn geleefd’ kun je het gevoel krijgen de verbinding met het hart te hebben verloren. Door de stress heb je moeite met de lichtheid van het bestaan. Anderen hebben fysieke klachten en weten dat stress daar in negatieve zin op inwerkt. Voor diegenen die (chronische) stress ervaren of burn-out zijn geraakt, is het Heartfulness Based Coherence Program © ontwikkeld (van Elst & Bremer, 2008). Kortweg Heartfulness.
Heartfulness is een praktisch stressreductieprogramma dat coachees helpt om op een doelgerichte én aandachtige wijze structurele aanpassingen in het leven aan te brengen.
De ontwikkelaars hebben drie valide trainingsmethoden geïntegreerd: Ademtherapie, Mindfulness en Biofeedback gericht op Hartritmevariabiliteit (HRV) en publiceerden daarover in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (link naar artikel 2012).

Secure base coachen
Ons (professionele) leven beweegt zich constant tussen welkom en afscheid, tussen hechten en verliezen, in een zoektocht naar betekenis. Deze beweging wordt zichtbaar in de Transitiecirkel.

Transitiecirkel

We zijn gewend ons leven lineair waar te nemen, als een doorgaande tijdslijn. Gebeurtenissen en patronen hebben echter de neiging om zich als een cyclisch proces aan je op te dringen. De geschiedenis herhaalt zich, zeker voor diegenen die haar niet kennen. Dus maken we deze waar nodig inzichtelijk. Ook de manier waarop we ons verhouden tot anderen en de manier waarop we met hen in contact zijn, is zo’n cyclisch patroon. Het onderzoeken van je levenspanorama is vaak van belang: waar kom ik vandaan en wie heb ik geleerd te zijn (voor wie).

De coach is supporter en soms ook leraar in het onder ogen komen van onbewuste ‘gijzelingen’ en deze op te heffen. Zodat je opnieuw kunt verbinden.
De coach faciliteert het bewust worden en onder ogen komen van onbewuste ‘gijzelingen’ en deze op te heffen. Ook faciliteert de coach het leren zetten van concrete stappen. In deze vaak diepgaande ontdekkingsreis ben ik een ‘secure base’ voor je. Een supporter die niet te beroerd is om je uit te dagen (‘daring’), maar tegelijk zo onvoorwaardelijk mogelijk je zal faciliteren in jouw leren (‘caring’).

Gereedschapskist

Na ruim 25 jaar in het vak zit er behoorlijk wat gereedschap in de kist. Ik noem de belangrijkste inzichten en praktische methoden die ik kan toepassen tijdens de coaching: Transaktionele Analyse (TA, Berne). Systemisch coachen / opstellingen (Hellinger), biografisch werk, Psychosynthese (Assagioli), Acceptance & Commitment Therapy (ACT, Hayes), Secure Base Leadership (Kohlrieser, van Wielink), Deep Democracy (Lewis methode), Healthy habits en praktische breinkennis (Smit) en HeartMath biofeedback (Childre).

De sleutelformule: Verandering = Bewustwording + Actie.

HeartfulAtWork