Teamcoaching - HeartfulAtWork

Teamcoaching

Als ervaren opleider, (team)coach en trainer werk ik heel graag met teams. Nieuwe teams die opstarten bijvoorbeeld. Of teams die ‘onderhoud’ nodig hebben. Of teams die niet meer “goed” samenwerken richting een gezamenlijk resultaat en waar de identiteit van het team onduidelijk is geworden: waar staan wij voor?

Voor wie?

  • U zoekt ervaren support voor een niet lekker draaiend team
  • U merkt dat uw (management) team of maatschap niet meer doelmatig samenwerkt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt
  • Uw team heeft een valse start gemaakt met elkaar en wil gaan samenwerken op basis van het erkennen en gebruiken van elkaars kwaliteiten
  • U wilt een beginnend team laten opstarten onder begeleiding van een ervaren teamcoach
  • U wilt dat het team zelf actief bijdraagt aan het ontwikkeltraject en zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat
  • U vindt dat de teamdoelen belangrijker zijn dan de individuele doelen

Bij teamcoaching worden teams ondersteund in het ontwikkelproces: wat is de bedoeling en hoe geven we daar gezamenlijk vorm aan. Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de samenwerking en interactie van de teamleden. Ook bij “gedoe”, zoals (onuitgesproken, maar o zo merkbare) ontevredenheid en conflicten, kan teamcoaching welkom zijn.

Neem contact op

Bevlogen, deskundige, analytische en vriendelijke coach

Cees gaf inhoud aan een leertraject voor startende gedragsdeskundigen, waaraan ik deelnam. Hij is bevlogen, deskundig, analytisch, vriendelijk en wist ons op effectieve wijze tot zelfreflectie te brengen en maakt gebruik daarbij van inspirerende theorieën en praktische werkvormen.
Cees is kritisch maar heeft humor. Bovenal heeft hij oprechte interesse in – en betrokkenheid bij – de personen die hij coacht. Een erg prettige persoon van wie ik veel geleerd heb. Ik raad hem zeker aan als coach en opleider.

Elian van Rooijen

Gedragsdeskundige, Amerpoort

Door de teamcoaching is onze vakgroep hechter geworden

Het afgelopen jaar heeft Cees de teamcoaching van onze vakgroep begeleid. Hij heeft grote indruk gemaakt door met de juiste balans en methodiek knelpunten aan te pakken en ons functioneren zowel individueel als op groepsniveau essentieel te verbeteren.

drs. F.J.H.A. (Freek ) van Hout

SEH-arts, KNMG

Onze vakgroep is hechter geworden

Door de teamcoaching is onze vakgroep hechter geworden. Wij hebben meer vertrouwen in het team en elkaars kwaliteiten. Er is meer begrip en de sfeer is relaxt. Cees heeft een rustige maar ook uitdagende manieren van coachen. Hij liet veel aan onszelf over, maar paste de juiste interventies toe, waardoor het veilig bleef. De mix teamcoaching en individuele coaching heeft goed gewerkt. Van harte aanbevolen.

drs. Jildez Majoor

SEH arts, KNMG, Deventer Ziekenhuis

Elk team kent (als het goed is) de doelstelling: waarom zijn we er en wat is het beoogde resultaat van ons team. Ook maakt men (als het goed is) gebruik van elkaars sterke kanten en werkt het team complementair. Maar het gaat niet altijd goed en er ontstaat een ondoelmatige teamdynamiek, die voelbaar is in de zogenaamde “onderstroom”. Er speelt van alles, maar het team weet niet precies waar het vandaan komt. Vaak is er niet eens een oorzaak, dus daar hoef je dan ook niet naar te zoeken. Dat scheelt een hoop energie.
Soms leidt deze dynamiek zelfs tot een conflict. Het woord conflict roept al snel associaties op als ruzie, verhitte koppen en scheldkanonnades. Dat kan altijd nog, maar dan is een conflict geëscaleerd. Er is al sprake van een (potentieel) conflict als de belangen van de teamleden niet overeen (lijken te) komen en de erkenning daarvan ontbreekt. Dit zijn de twee voornaamste kiemen van ieder teamconflict.

Teamdoelmatigheid
Soms gaat het even niet zo goed in de samenwerking. Het stokt, irritaties nemen toe en de verhoudingen raken verstoord. De collega’s of maten voelen zich minder vrij om gezamenlijk aan de slag te gaan. Men gaat elkaar mijden of communiceert uitsluitend nog via mail, met de nodige cc’s aan jan en alleman, zodat er flink in een bus roet wordt geblazen en iedereen zwart wordt.
Het lijkt of strijdige karakters de aanleiding zijn voor de verstoorde samenwerking. Lijkt, want vaak is dit niet de oorzaak maar een gevolg. Veel vaker is het zo dat men elkaar kwijt raakt omdat de koers/doelen (waarom werkten we ook alweer samen?) niet meer voldoende leven en richtinggevend zijn. Of dat er in de taken en rollen (wie doet hier eigenlijk wat en accepteren we dat van elkaar?) onduidelijkheden zijn ontstaan. Of dat de procedures (hoe doen wij hier de dingen?) die nodig zijn voor een goede samenwerking niet meer door een ieder worden aanvaard of begrepen. Kortom: misverstanden zijn veel vaker de oorzaak dan strijdige persoonlijkheden.

Teamdiagnose
Soms is er behoefte aan een teamdiagnose, alvorens de teamcoach aan de slag gaat met het team. Door een kort gesprek met de teamleden (en de omgeving) wordt duidelijk wat men individueel bezig houdt en worden de verschillende dynamieken en verscheidenheid in persoonlijkheden in beeld gebracht. De uitkomsten worden besproken met het team en men besluit gezamenlijk wat er moet gebeuren onder begeleiding van de teamcoach.
Motto: ondersteuning waar het moet, zelf doen waar het kan.

Hoe

Vanzelfsprekend verkennen we de bedoeling van de teamcoaching. In overleg met de deelnemers wordt een programma vastgesteld, waar men zelf aan bijdraagt in de voorbereiding en uitvoering. Zodat coproductie ontstaat met de deelnemers; het is immers hun ontwikkeltraject. De rol van de teamcoach is niet die van de expert die vertelt hoe het moet, maar samen met het team op pad gaat naar een werkbare samenwerking met meer plezier. De verantwoordelijkheid voor het resultaat blijft bij het team.

Teamcoach

Cees is opgeleid als VU Executive Teamcoach en in de zogeheten Deep Democracy (level 1). Hij maakt als ervaren teamcoach, opleider en trainer gebruik van zijn jarenlange ervaring als coach & consultant. Bovendien is hij NMI opgeleid mediator en internationaal geaccrediteerd in Teamrolmanagement (methode M. Belbin).

Meer weten: mail naar info@heartfulatwork.nl of bel met 06-53288524.

 

HeartfulAtWork