Medisch specialisten - HeartfulAtWork

Medisch specialisten

Een vak apart

“De beroepsgroep medisch specialisten heeft al langer mijn hart. Juist als niet-medicus kan ik mij met nieuwsgierigheid en onbevangenheid begeven in de wereld van deze beroepsgroep. In complexe situaties speel ik een verbindende rol, die ik met doortastendheid en humor combineer. Dit wordt gewaardeerd en heeft resultaat.”

Coaching medisch specialisten
Vanaf 2005 verzorgt Cees frequent (team)interventies voor een diverse groepen medici / vakgroepen. Dit kan op verzoek van de Raad van Bestuur, de medische staf / coöperatie / vakgroep of op verzoek van verzekeraars. Ook kunnen dokters zelf de opdrachtgever zijn.
Cees is LVSC Registercoach en geaccrediteerd VU Executive Teamcoach en maakt sinds 2015 deel uit van het coachnetwerk van De Academie voor Medisch Specialisten, VvAA en Challenge & Support. Sinds 2020 is hij KNMG geautoriseerd intervisor (ABAN).

Hij werkt / heeft gewerkt met en voor medisch specialisten en/of arts-assistenten bij de volgende ziekenhuizen: Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Isala Kliniek, Rijnstate, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Reinier de Graaf, Rugpoli, AMC, Diagnostisch Centrum Saltro, Flevoziekenhuis, Rijnstate, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Diakonessen ziekenhuis en St. Jansdal Ziekenhuis.

Coaching vergoed?
Coachvragen hebben vaak betrekking op vragen als: balans werk/privé, stress en burn-out, loopbaanvragen, verlies en rouw, verbeteren performance, herstel en re-integratie in de vakgroep.
Via verzekeraars Movir, Reaal, Nationale Nederlanden, De Amersfoortse en ASR wordt Cees geregeld ingeschakeld voor coaching bij herstel, re-integratie en conflicten. Deze coaching wordt vaak vergoedt indien de medicus verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid bij een van deze verzekeraars. Soms bij arbeidsongeschiktheid, soms ter preventie van (langdurige) arbeidsongeschiktheid.
In het blad “Veerkracht” van Movir, beschrijft cardioloog Elly Wajon wat de coaching voor haar heeft betekend: “Reflectie als sleutel voor herstel” (pag. 16 & 17)

Teamcoaching
Samenwerking is spannend en roept soms ook ‘gedoe’ of conflicten op. De samenwerking kan dan beter en doelmatiger. Soms spelen hardnekkige patronen en beeldvorming een rol. En soms wil de vakgroep bv een themadag over stress. Of het team is startend, bv na een fusie, en wil een gezamenlijke nieuwe start maken. De teamcoach begeleidt de vakgroep bij de voorbereiding en voert vervolgens een teamtraject aan. Zowel inhoudelijk als op proces wordt de vakgroep of het team begeleid. Cees is aan de VU opgeleid als Executive Teamcoach en is eveneens opgeleid in de methode Deep Democracy (Lewis). Hij heeft een internationaal erkende accreditatie in de methode Teamrolmanagement (Belbin).

Intervisie
Ook verzorgt Cees begeleide intervisie voor medisch specialisten en arts-assistenten.
Bij intervisie bespreken de deelnemers op systematische wijze een inbreng van een van de deelnemers. Deze inbreng is met name gericht op de competenties communicatie, samenwerking, medisch leiderschap of professionaliteit. De inbrenger formuleert een vraagstelling die te maken heeft met het functioneren van de persoon in het beroep. De groepsleden helpen de inbrenger de vraagstelling te verhelderen, een antwoord te zoeken en handelingsalternatieven te bedenken. Door dit proces van nadenken over en reflecteren op vragen over je eigen werk, en je eigen rol daarin, krijg je met hulp van de anderen in je intervisiegroep, nieuwe inzichten. De groep wordt begeleid door een daarvoor opgeleide, bekwame en gecertificeerde intervisiebegeleider. Cees is sinds 2020 KNMG geautoriseerd intervisor (ABAN).

Columns
Voor de Academie voor Medisch Specialisten schreef Cees een column over het gegeven dat medisch specialisten en coaching geen vanzelfsprekende combinatie zijn. Hij zoekt het antwoord op de vraag hoe persoonlijke coaching de specialist kan helpen bij de uitoefening van het vak apart. Lees hier de column “Wat doet dokters leren” en het artikel “Wat kunnen medisch specialisten leren van piloten? Over het belang van leren in veiligheid“.

Meer weten? info@heartfulatwork.nl

 

Associate Coach voor:

 

KNMG geautoriseerd intervisor (ABAN) voor:

knm

 

Registercoach:Logo LVSC

Verzekeraars:

Nationale Nederlanden

 

 

 

Bewaren

 Cees heeft onze vakgroep op een rustige, persoonlijke en heel prettige manier begeleid in het onderzoeken van de boven- en onderstromen die ons dagelijks werk beïnvloeden. Deze dingen beter kunnen benoemen is een waardevolle toevoeging in onze praktijkvoering. De term “vissen” in de onderstroom is toegevoegd aan ons taalgebruik en maakt het makkelijker om hiermee aan de slag te gaan.

Marike Vos

Oogarts, Rijnstate Ziekenhuis

Een jaar geleden dreigde ik door een mix van privé- en werk gerelateerde omstandigheden vast te lopen hetgeen zich uitte in lichamelijke klachten en moeilijk te duiden verschijnselen. Als echte dokter had ik de signalen niet onderkend. Tot mijn huisarts mij een spiegel voorhield en ik een time out besloot te nemen.
Via Movir kwam ik op het pad van Cees.
De informatie op zijn website sprak me aan, zoals “cut the crap”, verlies van contact met je hart, geen tijd voor reflectie.
Hij gaf mij inzicht in mijn “script”: gedrag dat leidde tot stress en heeft mij de tools aangereikt om mijn gedrag te kunnen ombuigen. Ik moest die dingen zelf doorgronden en me eigen maken.
Daarnaast heeft hij geholpen met het krijgen van inzicht en verwerken van verlies, waardoor ik heldere keuzes kon maken.
Cees is een goed observator, maakt heldere analyses over complexe situaties en adviseerde mij prima.
Hoewel ik (rationele wetenschapper) geen fan ben van mindfulness, hebben zijn focusoefeningen wel degelijk geholpen weer in balans te komen. Het reïntegratie traject is afgerond, maar Cees blijft nog even mijn coach. Het is fijn (en nuttig) om te sparren en zo in balans te blijven met mezelf en mijn werk als medisch specialist.

Dr. E.M.C.J. (Elly) Wajon

Cardioloog, Medisch Spectrum Twente

Ik stond aanvankelijk sceptisch tegenover coaching en vroeg me af of dit wel was wat ik nodig had. Blijkbaar wel, want het gaat een stuk beter met me. Cees heeft me wakker geschud. Ik neem nu veel meer regie over mezelf en mijn situatie. De werkmodellen Transaktionele Analyse en Secure Base Leadership vond ik heel bruikbaar en toepasbaar.

Medisch specialist / oogarts

Ik heb de intervisie met Cees altijd als zeer waardevol ervaren. De sfeer was veilig en vertrouwd. Heel nuttig om te reflecteren op ervaringen tijdens het werk of persoonlijke issues. Altijd kundig begeleid door Cees. Hij daagt uit om een probleem goed te definiëren, van verschillende kanten te bekijken of in een bredere context te beschouwen. Cees is erg kundig in het begeleiden van het groepsproces zonder een oordeel te geven.

Carolien Out

Kinderarts in opleiding

Cees is een echte aanrader op het gebied van coaching. Aanvankelijk zag ik weinig nut in dit proces, maar de maatschap leek het goed dit traject halverwege mijn carrière op te pakken. Samen met Cees ben ik op zoek gegaan naar de achterliggende redenen. We hebben samen gekeken in mijn script, zodat ik mijzelf weer terug kon vinden. Door de intensieve baan als medisch specialist en alles er om heen, ging ik mijzelf onbewust uit het oog verliezen en werd ik geleefd, zonder dat ik mij daarvan bewust was. Dit coachingstraject heeft me veel lucht gegeven en ik voel mij meer en weer ontspannen en fris.
Kenmerkend: ontspannen in een locatie buitenaf, alle tijd krijgen die nodig is, opdrachten mee krijgen voor de periodes tussen de coachcontacten, evalueren en vooral zelfreflectie.
Mocht je mooie werk als medisch specialist jezelf voor een groot deel opslokken: voel geen drempel voor een coaching traject met Cees. Het geeft een hoop lucht.

N.N. Chirurg

Een (team)coach die nuchter, praktisch, respectvol en op de mens gericht is in zijn aanpak, dat is wat je kan verwachten van Cees.
Het afgelopen jaar heeft Cees de teamcoaching van onze vakgroep begeleid. Hij heeft grote indruk gemaakt door met de juiste balans en methodiek knelpunten aan te pakken en ons functioneren zowel individueel als op groepsniveau essentieel te verbeteren.
Zijn professionele kennis, nuchterheid en persoonlijke aandacht voor het individu zijn hierbij van grote waarde gebleken.
Cees verdient onze oprechte aanbeveling

drs. F.J.H.A. (Freek ) van Hout

SEH-arts, KNMG

Cees is een betrokken en ervaren intervisiebegeleider, die we graag inzetten voor de medische professionals. Cees zorgt voor een prettige sfeer en heeft oog voor de specifieke thema’s die artsen bezig houden in de verschillende fasen van hun carrière. Cees weet als geen ander hoe intervisie kan bijdragen aan een continue ontwikkeling van deze beroepsgroep in een omgeving waarin hoge eisen gesteld worden aan professionele beroepsuitoefening.

Mariet Strijdveen

Adviseur leren & Ontwikkelen Deventer Ziekenhuis, KNMG

HeartfulAtWork