Medisch specialisten - HeartfulAtWork

Medisch specialisten

Een vak apart

“De beroepsgroep medisch specialisten (in opleiding) heeft al langer mijn hart. Juist als niet-medicus kan ik mij met nieuwsgierigheid en onbevangenheid begeven in de wereld van deze beroepsgroep. In complexe situaties speel ik een verbindende rol, die ik met doortastendheid en humor combineer. Dit wordt gewaardeerd en heeft resultaat.”

 

Vanaf 2005 heeft Cees, zowel voor de Boertiengroep als onder eigen naam, interventies gedaan voor diverse maatschappen. Soms in opdracht van de Raad van Bestuur, soms op verzoek van de maatschappen zelf, soms op verzoek van Movir.
Cees is LVSC Registercoach en sinds 2015 toegelaten als Associate Coach bij De Academie voor medisch specialisten.
Hij werkt / heeft gewerkt met medisch specialisten / vakgroepen bij de volgende ziekenhuizen: Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Isala Kliniek, Rijnstate, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Reinier de Graaf, Rugpoli, Diagnostisch Centrum Saltro.

Via verzekeraar Movir/Nationale Nederlanden wordt Cees geregeld ingeschakeld voor coaching bij herstel, re-integratie en conflicten. Deze coaching wordt vergoed.

Ook verzorgt Cees intervisie voor A(N)IOSSEN.

Voor de Academie voor Medisch Specialisten schreef Cees een column over het gegeven dat medisch specialisten en coaching geen vanzelfsprekende combinatie zijn. Hij zoekt het antwoord op de vraag hoe persoonlijke coaching de specialist kan helpen bij de uitoefening van het vak apart. Lees hier de column “Wat doet dokters leren” en het artikel “Wat kunnen medisch specialisten leren van piloten? Over het belang van leren in veiligheid“.

Cees heeft ervaring met de volgende trajecten:

  • Teamcoaching medisch stafbestuur aangaande rol- en taakverdeling
  • Analyse en interventie betreffende een verstoorde relatie tussen medewerkers en Klinisch Chemici
  • Teamcoaching maatschap Kindergeneeskunde met als doel verbeterde en doelmatiger samenwerking
  • Individuele coaching medisch specialisten aangaande verstoorde balans werk- privé
  • Interventie gericht op verbetering samenwerking tussen maatschap radiologen, management en medewerkers
  • Conflictmanagement tussen medisch specialist en manager, met als doel verbeteren samenwerking
  • Coaching medisch specialisten gericht op bijvoorbeeld herstel, reïntegratie of betere samenwerking
  • Teamcoaching en Individuele coaching vakgroep Spoedeisende Geneeskunde
  • Intervisie A(N)IOSSEN

 

Associate Coach bij:

 

Registercoach:Logo LVSC

Bewaren

Een jaar geleden dreigde ik door een mix van privé- en werk gerelateerde omstandigheden vast te lopen hetgeen zich uitte in lichamelijke klachten en moeilijk te duiden verschijnselen. Als echte dokter had ik de signalen niet onderkend. Tot mijn huisarts mij een spiegel voorhield en ik een time out besloot te nemen.
Via Movir kwam ik op het pad van Cees.
De informatie op zijn website sprak me aan, zoals “cut the crap”, verlies van contact met je hart, geen tijd voor reflectie.
Hij gaf mij inzicht in mijn “script”: gedrag dat leidde tot stress en heeft mij de tools aangereikt om mijn gedrag te kunnen ombuigen. Ik moest die dingen zelf doorgronden en me eigen maken.
Daarnaast heeft hij geholpen met het krijgen van inzicht en verwerken van verlies, waardoor ik heldere keuzes kon maken.
Cees is een goed observator, maakt heldere analyses over complexe situaties en adviseerde mij prima.
Hoewel ik (rationele wetenschapper) geen fan ben van mindfulness, hebben zijn focusoefeningen wel degelijk geholpen weer in balans te komen. Het reïntegratie traject is afgerond, maar Cees blijft nog even mijn coach. Het is fijn (en nuttig) om te sparren en zo in balans te blijven met mezelf en mijn werk als medisch specialist.

Dr. E.M.C.J. (Elly) Wajon

Cardioloog, Medisch Spectrum Twente

Ik stond aanvankelijk sceptisch tegenover coaching en vroeg me af of dit wel was wat ik nodig had. Blijkbaar wel, want het gaat een stuk beter met me. Cees heeft me wakker geschud. Ik neem nu veel meer regie over mezelf en mijn situatie. De werkmodellen Transaktionele Analyse en Secure Base Leadership vond ik heel bruikbaar en toepasbaar.

Medisch specialist / oogarts

Cees is een echte aanrader op het gebied van coaching. Aanvankelijk zag ik weinig nut in dit proces, maar de maatschap leek het goed dit traject halverwege mijn carrière op te pakken. Samen met Cees ben ik op zoek gegaan naar de achterliggende redenen. We hebben samen gekeken in mijn script, zodat ik mijzelf weer terug kon vinden. Door de intensieve baan als medisch specialist en alles er om heen, ging ik mijzelf onbewust uit het oog verliezen en werd ik geleefd, zonder dat ik mij daarvan bewust was. Dit coachingstraject heeft me veel lucht gegeven en ik voel mij meer en weer ontspannen en fris.
Kenmerkend: ontspannen in een locatie buitenaf, alle tijd krijgen die nodig is, opdrachten mee krijgen voor de periodes tussen de coachcontacten, evalueren en vooral zelfreflectie.
Mocht je mooie werk als medisch specialist jezelf voor een groot deel opslokken: voel geen drempel voor een coaching traject met Cees. Het geeft een hoop lucht.

N.N. Chirurg

Een (team)coach die nuchter, praktisch, respectvol en op de mens gericht is in zijn aanpak, dat is wat je kan verwachten van Cees.
Het afgelopen jaar heeft Cees de teamcoaching van onze vakgroep begeleid. Hij heeft grote indruk gemaakt door met de juiste balans en methodiek knelpunten aan te pakken en ons functioneren zowel individueel als op groepsniveau essentieel te verbeteren.
Zijn professionele kennis, nuchterheid en persoonlijke aandacht voor het individu zijn hierbij van grote waarde gebleken.
Cees verdient onze oprechte aanbeveling

drs. F.J.H.A. (Freek ) van Hout

SEH-arts, KNMG