Coach Cees - HeartfulAtWork

Coach Cees

‘Let’s go to the heart of the matter’

Cees van Elst (1962) is eigenaar van HeartfulAtWork. Een zeer ervaren en scherpzinnig professioneel begeleider van mens, team én organisatie. Hij vindt zijn inspiratie in het coachen van (intrapersoonlijke en intermenselijke) veranderprocessen

“Mensen vormen het hart van de zaak. Als coach & consultant focus ik op wat mensen in essentie beweegt. Ik maak ingewikkelde dingen graag weer eenvoudig en overzichtelijk. En weet met groot respect en acceptatie, relativerende humor en provocatie de ander zelfbewust regie te laten nemen over zichzelf en de situatie”.

Vanaf 1990 heeft Cees zich ontwikkeld tot senior coach en consultant, onder meer als docent en praktijkopleider in het hoger onderwijs, als partner bij BRT Holland, als senior consultant bij VDP management consultants en senior coach en consultant bij de Boertiengroep. Cees heeft een gezondheidskundige en psychologische/agogische achtergrond. Hij werkt met Ziel en Zakelijkheid met mensen c.q. voororganisaties die hun persoonlijke en business bestemming vorm en inhoud willen leren geven. Door eigen ‘krassen op de ziel’ heeft hij een zekere eigen-Wijsheid, die hij met relativerende humor en doortastendheid inzet. Hij houdt niet van ‘zweverigheid’, maar weet wel het hart te raken. Cees is een ‘veelzijdig specialist’ en voelt zich zowel thuis in het bedrijfsleven en het academische / medische domein.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Registratie en Associated Coach
Cees is geregistreerd als LVSC Registercoach en is coach bij De Academie voor Medisch Specialisten en Challenge & Support. Beide organisaties bestaan uit een geselecteerd gezelschap van senior coaches. Ook is hij executive coach bij Randstadgroep Nederland.

Enkele jaren gelden sloot Cees aan de VU de opleiding Postgraduate Executive Teamcoaching af (zie pagina Teamcoaching).

Motto “Cut the Crap…”
We geloven hardnekkig in de verhalen die we geleerd hebben over onszelf. Gedachten, gevoelens en ervaringen (mentale spam of mentale pop ups) geven veel stress en worden zo serieus genomen dat we bijna vergeten wie we werkelijk zijn. We hebben ons leren identificeren met wat we hebben leren geloven over onszelf. Zijn we dan echt deze verhalen? Of is de essentie eigenlijk een stuk eenvoudiger, stiller en diepgaander? Ik geloof het laatste. De kunst is om niet alles te geloven wat je denkt, voelt en ervaart: ‘Cut the Crap’. Maar leer het waarnemen als iets dat komt en altijd weer gaat. Vanzelf. Als je zegt: “ik ben zo onzeker over mezelf” is de kans groot dat je dit ooit gehoord of ervaren hebt. Deze imprint neem je mee en je blijft geloven dat het zo is; je voelt je toch immers vaak zo? In mijn eigen leven is het ook de uitdaging om het meeste niet te geloven van wat ik over mezelf (en de ander) denk en ervaar, maar de doortrapte ‘mind’ te doorzien. Door waar te nemen kun je regie nemen over je overtuigingen en patronen in plaats van je willoos over te leveren aan gedachten, gevoelens en ervaringen. Dus laten we de crap bekijken, zonder oordeel.

Als bovenstaande je niet aanspreekt: zoek dan een andere coach. Als het je prikkelt: kom eens langs.

Doen en Zijn
“Ik was een harde werker, die de balans tussen geven en ontvangen lang geleden volledig kwijt raakte: ik raakte als docent burn-out. Hardleers en gevangen in mijn eigen denkpatronen en overtuigingen. Werkelijk van alles gedaan om me vrijer te voelen, “lichter” te worden en mezelf en het leven niet zo serieus te nemen. Ik leerde uiteindelijk stil te staan bij wat er wás in plaats van hoe ik wílde dat het “zou zijn”. En die realiteit helpt me meer te ontspannen in de realiteit. De omstandigheden veranderen vaak niet, maar hoe ik me ermee verhoud kan ik wel degelijk veranderen. Waardoor merkwaardig genoeg de realiteit toch verandert. Ik heb gemerkt dat deze ontspanning veel creatiekracht in zich heeft. Dit inzicht leidt bij veel mensen en teams tot een grotere lichtheid, daar waar het vaak zo spannend kan zijn.

In 2004 werd Cees gevraagd mee te werken aan een documentaire “The Silence” (NCRV/Doc.Eye) over ontmoetingen met Isaac Shapiro, een buitengewoon directieve en humorvolle non-dualistisch leraar uit Australië. Hij overwon zijn scepsis en nam deel. Een onvergetelijke ervaring. 

 

De ontmoeting met Shapiro was een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Het veranderde zijn kijk op het commerciële en hijgerige bestaan dat hij leidde. Hij ervoer aan den lijve dat hij ‘uit contact’ was geraakt met zijn hart en op pure wilskracht doorbuffelde. En zijn hart, ook de beroerdste niet, herinnerde hem er zelf aan. Hij viel uit met hartritmestoornissen, uitputting en chronische long- en bijnierklachten. Stress is een op zich heel gezond mechanisme. Totdat het te veel wordt of te lang duurt.
In 2008 maakte hij kennis met ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (Kabat Zinn) en een bio-feedbackmethode gericht op Hartritme Variabiliteit. Beide hielpen hem om veel van wat hij al geleerd had praktisch te maken en om te zetten in concrete oefeningen/acties. Om dat wat ís te aanvaarden en zijn werkzame leven weer op orde te krijgen. Het inspireerde hem en bracht een creatief proces op gang.
Samen met Ronald Bremer voegde hij inzichten vanuit Ademtherapie (Van der Poel), Aandachttraining (Kabat-Zinn) en Hartcoherentie Training (Childre) samen. Gecombineerd met hun langjarige ervaring en eigen-Wijsheid, ontstond een integrale methode: het Heartfulness Based Coherence Program ©: Westerse Kennis ontmoet Oosters Weten en eigen-Wijsheid. Later werd daar kennis over ‘hoe werkt verandering’ vanuit de breinwetenschap aan toegevoegd. Bij publicaties vindt u de schrijfsels van Cees, onder meer in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Momenteel werkt hij samen met (filosoof en cabaretier) Paul Smit en (violiste en coach) Hartini van Rijsel aan een boek.

“What is it that is looking through those eyes…?”
(Isaac Shapiro)

 

Associate Coach bij:

Registercoach:

Logo LVSC

Qualified Achmea Livvit Coach voor Hogescholen

Logo QSN

Belbin Teamrole Accredited

Logo Belbin
HeartfulAtWork