Coaching: niet mean maar LEAN - HeartfulAtWork

Coaches moeten zich altijd goed bewust zijn van het spanningsveld tussen organisatiedoelen en persoonlijke doelen. Dit spanningsveld treedt altijd op tijdens LEAN trajecten, waarbij medewerkers (vaak onder leiding van externe lean consultants) op zoek gaan naar het tegengaan van verspilling en het vergroten van efficiency. Samen met opdrachtgever Ida Wennekendonk van Equens schreef ik voor het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (2011) het Artikel “Coaching tijdens organisatieverandering: niet mean maar lean”.

HeartfulAtWork