Bevrijding - HeartfulAtWork

Van vermijding naar bevrijding

Drie coachingswegen naar Zijn
 
Yes! Ons boek is uit sinds september: “Van vermijding naar bevrijding” heeft veel positieve recensies. Hoe kom je als coach, therapeut of als cliënt tot bevrijding in plaats van vermijding? Hoe kom ik van doen in Zijn? Klik en bestel.
Hoe kom je als coach, therapeut of als cliënt tot bevrijding in plaats van vermijding? De indirecte wijze is de meest bekende. Met gesprekken, oefeningen of middels onderzoek sleutel je aan iemands problemen om het lijden te verlichten, wat in veel gevallen prima werkt. De focus ligt hierbij vooral op ‘doen’. 
 
Bij de directe wijze ligt de focus op ‘zijn’. Het draait daarbij om het nonduale inzicht dat alles gaat zoals het gaat en dat het leven een geheel verzorgde reis is. Bevrijding is hierbij een kwestie van inzicht en niet van inzet. Het draait om het doorzien dat de IK die je denkt te zijn, illusoir is.  
 
Wanneer er nog veel oude pijn, projecties of trauma aanwezig is, blijkt de directe weg vaak nog onvindbaar. Op zo’n moment bieden mindfulness, heartfulness en ACT prachtige  tools om tot meer bewustwording en actie te komen. Zo kun je proeven aan ‘zijn’. Ook voor degene die meer wil weten over de werking van ons brein, autonome zenuwstelsel en wat er gebeurt bij trauma, geeft dit boek waardevolle informatie: ons lichaam liegt immers nooit.

“Dit boek beschrijft de directe- en indirecte weg in meesterlijke eenvoud.”

Ayca Szapora

Neurowetenschapper

“Dit is boek een must voor iedereen die mensen begeleidt. Het een onmisbaar fundament voor ervaren begeleiders om op alle lagen van zijn aanwezig te kunnen zijn. Kennis die ik maar al te graag al in mijn studie psychologie had willen ontvangen.”

Ans Tros

Oprichter SchoolvoorCoaching

“De meest toegankelijke introductie tot non-dualiteit die ik ken.”

Erik de Haan

Hoogleraar Organisatieontwikkeling aan de VU

“Soms komt er een boek uit dat een ander geluid laat horen. Een geluid dat meer hoop en bevrijding geeft dan we gewend zijn.”

Alexander van den Berg

Psycholoog

“Dit boek zal veel mensen inspireren om zelf tot inzichten te komen en is een hulpbron om anderen adequater te coachen.”

Hans Tibben

Senior coach

“Over drie mogelijke coachingswegen op weg naar een staat van non-dualiteit gaat dit boek, dat daarmee naar inzet en inhoud de gebruikelijke coach-lectuur overtreft.”

Sijtze de Roos

Chief Editor ANSE Journal

Cees van Elst (1962) werkt 30 jaar als beroepscoach. Hij maakte kennis met non-dualiteit via satsangs bij Isaac Shapiro, waarover de documentaire “The Silence” werd gemaakt. Het veranderde onder meer zijn kijk op coaching. Ook is hij gefascineerd door de werking van onze fysiologie en past deze inzichten toe in zijn werk: het lichaam liegt niet. Hij ontwikkelde het Heartfulness Based Coherence Program, waarvan coaching, mindfulness, kennis over het brein, fysiologie en non-dualiteit de basisingrediënten zijn: Zijn motto: “Let’s go to the heart of the matter”.

Hartini van Rijssel (1981) is  gediplomeerd psychosociaal therapeut en maakt gebruik van Acceptance & Commitment Therapy. Vanuit een non-duale visie weet zij werkende technieken op een heldere manier over te brengen. De cliënten leren meer te Zijn, ondanks en soms zelfs dankzij de impact die gebeurtenissen in het leven op hen hebben

Paul Smit (1976) is filosoof en cabaretier en een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Hij schreef 13 boeken over non-dualiteit en neurowetenschap. Net als iedere goeroe, neemt ook hij zichzelf bloedserieus en denkt hij dat hij verlichter is dan ieder ander. De mensen om hem heen weten gelukkig wel beter.

Erik de Haan

Directeur Ashridge Hult Centre for Coaching en Hoogleraar Organisatieontwikkeling aan de VU

“Het gaat zoals het gaat. Een boek schrijft zich en is nu bezig zich te laten lezen. Daar mag ik een kleine rol in spelen door het van een aanbeveling te voorzien. Welaan. Hier ligt tegelijk de simpelste en de diepste introductie van coaching. De essentie van coaching en zelfhulp lijkt te verschijnen in twee delen: direct en indirect, maar dat is een illusie vanuit het inzicht van non-dualiteit. Ik heb zelf vooral genoten van een frisse associatieve tekst, met onder meer de meest toegankelijke introductie tot non-dualiteit die ik ken. Tijdens het lezen zie ik mijn coaching aan me voorbij trekken als op een scherm.”

Ayca Szapora

Neurowetenschapper, cognitief psycholoog, bedrijfskundige

“Hoe genees je het menselijk lijden? De indirecte weg leert je de regels van het spel, en hoe je het kunt winnen. De directe weg daarentegen laat zien wie het is die aan het spelen is. Dit boek beschrijft beide wegen in meesterlijke eenvoud. Verplichte kost voor coaches, maar ook voor iedereen die zich ooit anders heeft gevoeld dan volkomen verlicht.”

Alexander van den Berg

Psycholoog, Coachopleider, Academie voor Zijnscoaching

“Soms komt er een boek uit dat een ander geluid laat horen. Een geluid dat meer hoop en bevrijding geeft dan we gewend zijn. Cees van Elst (lid van de adviescommissie van ZIN) heeft samen met Hartini van Rijssel en Paul Smit een interessant boek geschreven over verschillende coachingswegen naar Zijn.”

Hans Tibben

Senior Coach

“Dit boek zal veel mensen inspireren om zelf tot inzichten te komen en is een hulpbron om anderen adequater te coachen.”

Sijtze de Roos

Chief Editor ANSE Journal en Editor Tijdschrift voor Coaching

“In ‘Van Vermijding naar Bevrijding – drie Coachingswegen naar zijn’, zoeken de auteurs naar ruimte voor ‘zijn’. Zou het mogelijk zijn om ons – via een omweg of rechtstreeks – te verlossen van ons zeurende zelf om des te meer in – en van – de wereld te zijn? Over drie mogelijke coachingswegen op weg naar een staat van non-dualiteit gaat dit boek, dat daarmee naar inzet en inhoud de gebruikelijke coach-lectuur overtreft.”

Ien G.M. van der Pol

Auteur en trauma specialist

“Wat de schrijvers niet met zoveel woorden zeggen, maar wat spreekt uit de inhoud van heel dit boek, is dat coachen vooral faciliteren is. Het faciliteren van het bevrijdingsproces in de cliënt, die zodoende ontdekt dat hij of zij zichzelf kan bevrijden en helen. Hoe mooi is dat!”

Jakob review

Jakob van Wielink

De School voor Transitie & Portland Institute for Loss and Transition, Auteur.

“Van vermijding naar bevrijding nodigt de coach uit zonder omwegen naar het hart van de zaak te gaan. Dat hart waar een voortdurende strijd woedt tussen willen en kunnen, accepteren en bevechten, denken en voelen. Natuurlijk heeft de begeleider een arsenaal nodig aan gereedschappen waarmee hij kan spelen. Dit boek biedt je bijzonder bruikbare. Vanzelfsprekend worden coaches bevraagd op hun theoretisch vertrekpunt. Ook hier bieden de auteurs diepgaande en fascinerende inzichten uit onder meer breinonderzoek, mindfulness en de ACT-benadering.

Dat alles komt echter samen in de door de auteurs diep doorleefde werkelijkheid dat je in het leven niets kunt veranderen wat je niet bereid bent te accepteren. Het menselijk ongeluk ligt niet in wat hem overkomt, maar in zijn verzet ertegen. Dit boek daagt uit én helpt coaches om hun cliënten op die reis – van acceptatie naar betekenisvolle verandering – voor te gaan. In de kast zetten dus dit boek, in het zicht, zodat het er regelmatig uit kan komen!”

Ans Tros

Ans Tros

Oprichter en voormalig eigenaar van SchoolvoorCoaching

“Laat ik beginnen bij mijn conclusie: dit is boek een must voor iedereen die mensen begeleidt. Het is leesbaar en onderhoudend geschreven, met persoonlijke voorbeelden uit het dagelijks leven en de coachpraktijk. Het boek biedt je inzichten en oefeningen hoe je met behulp van technieken uit ACT door Hartini van Rijssel en Heartfulness ontwikkeld door Cees van Elst kunt afstemmen en aansluiten bij de behoeften van je cliënt. Het toont hoe het lichaam uit een freeze- of stressstand kan komen en mensen zichzelf kunnen bevrijden zodat de weg naar Non-dualiteit zich kan aandienen.

Onmisbaar voor iedere begeleider die wil leren om mensen op alle lagen te begeleiden zodat heling en bevrijding mag ontstaan. Ik wens iedereen toe dat dit boek in zijn of haar opleidingen wordt behandeld zodat begeleiders de samenwerking tussen lichaam en geest leren doorgronden en -voelen. Van Doen naar Zijn biedt kruimelpaden naar bevrijding en laat je doorzien dat het leven is zoals het is. Wij hebben de keus om het ingewikkeld te blijven maken of de sprong te wagen naar verbinding en dat pad begint met het herstellen van de verbinding tussen lichaam en geest.”

Hoofdstukken

  1. Coaching
  2. De zoektocht van de auteurs
  3. Het brein
  4. Sleutelcoaching
  5. Non-dualiteit
  6. Acceptance & Commitment Therapy
  7. Mindfulness
  8. Heartfulness
  9. Trauma

Van vermijding naar bevrijding

Drie coachingswegen naar Zijn
 
Yes! Ons boek is uit sinds september: “Van vermijding naar bevrijding” heeft veel positieve recensies. Hoe kom je als coach, therapeut of als cliënt tot bevrijding in plaats van vermijding? Hoe kom ik van doen in Zijn? Klik en bestel.
HeartfulAtWork