BELBIN Teamrolmanagement - HeartfulAtWork

BELBIN Teamrolmanagement

In het kader van begeleiding van (management- en project) teams is Cees van Elst sinds 2012 ‘Belbin® Team Role Accredited’.
Dit betekent dat teams, zowel in het Nederlands als Engels, kunnen worden gescreend en getest door middel van de methode Teamrolmanagement van Dr. Meredith Belbin.
Doel hiervan is om de effectiviteit, doelmatigheid en samenwerking te bevorderen.

Cees werkt aan de hand van de online methode e-Interplace.
Interplace is gebaseerd op het Teamrolmodel van Meredith Belbin.
Het is een online expertsysteem en management-instrument waarmee u

  • Teamrol-analyses kunt maken van personen, functies en teams
  • de sterkten, zwakten, kansen en mogelijkheden van teams in kaart brengt
  • adviezen geeft over de beste combinaties tussen de teamleden onderling en de teamleden en hun taken
  • het streven naar “de juiste man/vrouw op de juiste plaats” kunt realiseren

Voor meer informatie: www.interplace.nl

Associate Coach bij:

Registercoach:

Logo LVSC

Qualified Achmea Livvit Coach voor Hogescholen

Logo QSN

Belbin Teamrole Accredited

Logo Belbin
HeartfulAtWork